Конференції

          

25–26 березня 202і року відбулася VІІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 17 докторів наук, 60 кандидатів наук, 7 аспірантів та докторантів, 5 викладачів, 31 здобувач вищої освіти та 48 фахівців-практиків. Учасники представляли 28 закладів вищої освіти, 14 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», м. Харків, Державну митну службу України, м. Київ, ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», ООО «Центр оценки», ООО «Судебно-экспертная коллегия Центр технических экспертиз» (Республіка Білорусь), Білоруську торгово-промислову палату.

Усього було розглянуто 97 доповідей учасників з України, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Сполучених Штатів Америки, Держави Ізраїль, Республіки Індія.

Матеріали конференції

          

2–3 квітня 2020 року відбулася VІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 10 докторів наук, 56 кандидатів наук, 6 аспірантів, 8 викладачів, 36 студентів та 75 фахівців-практиків. Учасники представляли 32 заклади вищої освіти, 17 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, 2 науково-дослідних інститути судових експертиз, ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», ПРАТ «Едельвіка», ООО «Центр оценки», ООО «Судебно-экспертная коллегия Центр технических экспертиз» (Республіка Білорусь), Білоруську торгово-промислову палату.

Усього було розглянуто 128 доповідей учасників з України, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Держави Ізраїль, Азербайджанської Республіки, Республіки Індія, Республіки Таджикистан.

Матеріали конференції

          

4–5 квітня 2019 року відбулася VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 16 докторів наук, 81 кандидат наук, 8 аспірантів, 17 викладачів, 47 студентів та 43 фахівців-практиків. Учасники представляли 35 закладів вищої освіти, 14 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, 3 науково-дослідних інститути судових експертиз, Полтавську митницю ДФС, Регіональну торгово-промислову палату Миколаївської області, Державну установу «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України».

Усього було розглянуто 124 доповіді учасників з України, Республіки Білорусь, Сполучених Штатів Америки, Республіки Болгарія, Держави Ізраїль, Азербайджанської Республіки.

Матеріали конференції

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!

Запрошуємо вас взяти участь

у роботі VІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів».

яка відбудеться  4 квітня 2019 року

Для обговорення проблемних питань за визначеними тематичними напрямами відкрито форум за адресою  http://expertuza.forumotion.me/ 

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!

Запрошуємо вас взяти участь

у роботі VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» .

яка відбудеться 14-15 березня 2019 року

Для обговорення проблемних питань за визначеними тематичними напрямами відкрито форум за адресою  http://matovarzn.forumotion.me/ 

          

Шановні колеги!

Полтавський університет економіки і торгівлі запрошує студентів взяти участь у Міжвузівській науково-практичній студентській конференції «Формування і переробка сільськогосподарської продукції у відповідності до стандартів України та Європи», що відбудеться 23 квітня 2013 року.

Мета конференції – обговорення актуальних проблем якості та формування асортименту сільськогосподарської сировини, продовольчих товарів та узагальнення результатів досліджень якості товарів та послуг.

Інформаційний лист

          

11-12 грудня 2012 р. у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні наукові дослідження та пошук шляхів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості в умовах адаптації України до світового торговельного простору». Ініціатором проведення конференції виступила кафедра товарознавства продовольчих товарів ПУЕТ.

Співорганізаторами конференції є Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації, Кооперативно-торговий університет Молдови, Таджицький державний університет комерції.

Метою конференції є обговорення проблем якості харчових продуктів, можливостей підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції та ефективності діяльності переробних підприємств харчової промисловості в умовах світового торговельного простору.

Організаторами конференції запрошені до участі вчені, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, магістранти, а також фахівці, які займаються проблемами пов’язаними з харчовими продуктами.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Фактори формування асортименту та якості продукції вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості.
 2. Проблеми оцінки якості вітчизняної харчової продукції в умовах світового торговельного простору.
 3. Особливості оцінки конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості.
 4. Управління якістю та конкурентоспроможністю продовольчих товарів в світовій торгівлі.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

У роботі конференції беруть участь близько 40 фахівців, якими підготовлено понад 30 тез доповідей. Учасниками конференції є науковці з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдова та Таджикистану.

Учасники конференції з України представляють різні регіони: Одеса, Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Полтава.

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!

Запрошуємо вас взяти участь

у міжнародній науково-практичній Internet-конференції

 «Сучасні наукові дослідження та пошук шляхів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості в умовах адаптації України до світового торговельного простору»

яка відбудеться 11-12 грудня 2012 року

Для обговорення проблемних питань за визначеними тематичними напрямами буде відкрито форум за адресою http://concurentsprom.vdforum.ru/

Час спілкування учасників конференції на форумі визначено наступним чином:

 1. Фактори формування асортименту та якості продукції вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості: 930 – 1030
 2. Проблеми оцінки якості вітчизняної харчової продукції в умовах світового торговельного простору: 1045 – 1145
 3. Особливості оцінки конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової промисловості:1200 – 1300
 4. Управління якістю та конкурентоспроможністю продовольчих товарів в світовій торгівлі: 1315 – 1415