Професійний розвиток науково-педагогічних працівників

          

Науково-дослідна робота

          

Виконання науково-дослідних тем

Біотехнології в переробці харчової сировини та виробництві харчових продуктів (на реєстрації в УкрІНТЕІ), науковий керівник – проф., д.с.-г.н. Бірта Г.О., термін виконання – 2020–2025 рр.

Вивчення особливостей м’ясних якостей свиней червоно-білопоясої породи залежно від забійної маси (0112U008320), науковий керівник – проф., д.с.-г.н., Бірта Г.О., термін виконання – 2012–2020 рр.

Особливості росту, розвитку і господарської цінності свиней різного напрямку продуктивності (0112U008321), науковий керівник – доц., к.с.-г.н. Бургу Ю.Г., термін виконання – 2012–2020 рр.

М’ясо-сальні якості та окремі господарсько-біологічні особливості свиней різних генотипів (0112U008322), науковий керівник – доц., к.с.-г.н. Бургу Ю.Г., термін виконання – 2015–2023 рр.

Вплив генотипових факторів на рівень відгодівельних і м’ясо-сальних якостей свиней різних порід (0112U008323), науковий керівник – доц., к.с.-г.н. Бургу Ю.Г., термін виконання – 2015–2023 рр.

Формування асортименту, якості та безпечності харчової сировини і продуктів (на реєстрації в УкрІНТЕІ), науковий керівник – доц., к.т.н. Горячова О.О., термін виконання – 2020–2025 рр.

Розробка установки бактерицидного знезараження повітря (№ 2-10/21 у ПУЕТ), науковий керівник – доц., к.ф.-м.н. Семенов А.О., термін виконання – жовтень–грудень 2021 р.

Передпосівна обробка насіння сільгоспкультур ультрафіолетовим випромінюванням (на реєстрації), науковий керівник – доц., к.ф.-м.н. Семенов А.О., термін виконання – червень 2021 р. – травень 2023 р.

Товарознавчі аспекти конкурентоспроможності нехарчової продукції (№475/20 у ПУЕТ), науковий керівник – доц., к.т.н. Басова Ю.О., термін виконання – 2020–2025 рр.

Удосконалення споживних властивостей готової продукції при переробці рослинної сировини вирощеної в Полтавській обл. (0110U006321), науковий керівник – доц., к.т.н. Хмельницька Є.В., термін виконання – 2018–2023 рр.

Винахідницька діяльність

Пристрій для напування поросят питною водою, збагаченою макро-, мікроелементами: пат.148881 України / Чертков Д. Д., Іванов В. О., Бірта Г. О., Онищенко А. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Конкс Т. М.; власник патенту Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН. № u 202100635; заявл. 15.02.2021; опубл. 29.09.2021, бюл. №39.

Спосіб виявлення та вимірювання концентрації вуглекислого газу: пат. 145249 Україна / Короткова І. В., Сахно Т. В., Маренич М. М., Ляшенко В. В., Семенов А. О., Прасолов Є. Я.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u202004214; заявл. 09.07.2020; опубл. 25.11.2020, бюл. № 22.

Спосіб збагачення питної води макро-, мікроелементами для поросят-сисунів: пат. 145005 Україна / Чертков Д. Д., Бірта Г. О., Онищенко А. О., Бургу Ю. Г., Конкс Т. М.; власник патенту Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН. № u202003782; заявл. 23.06.2020; опубл. 10.11.2020, бюл. № 21.

Спосіб знезараження води плавального басейну: пат. 144300 Україна / Семенов А. О., Сахно Т. В., Волошко Л. Б., Кислиця С. Г., Бойко Г. М.; власник патенту Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. № u202001154; заявл. 21.02.2020; опубл. 25.09.2020, бюл. № 18.

Склад хліба пшеничного: пат. 143801 Україна: МПК A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) / Калашник О. В.; Бараболя О. В.; Мороз С. Е.; Бірта Г. О.; Басова Ю. О.; Кириченко О. В.; Шиян Н. І.; Стрижак С. В.; Гнітій Н. В.; Ремізова Н. Л.; Махмудов Х. З.; Іванов О. М.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u202001711 ; заявл. 11.03.2020 ; опубл. 10.08.2020, бюл. № 15.

Композиція хліба пшеничного «Шотландський» : пат. 142655 Україна: МПК A21D 2/36 (2006.01), A21D 13/02 (2006.01) / Калашник О. В.; Бараболя О. В.; Мороз С. Е.; Бірта Г. О.; Басова Ю. О.; Кириченко О. В.; Шиян Н. І.; Стрижак С. В.; Гнітій Н. В.; Ремізова Н. Л.; Махмудов Х. З.; Прасолов Є. Я.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u201910865 ; заявл. 04.11.2019 ; опубл. 25.06.2020, бюл. № 12.

Склад хліба пшеничного «Козацький»: пат. 135974 Україна, МПК A21D 2/36 (2006.01), A21D 13/02 (2006.01) / Калашник О. В., Бараболя О. В., Михайлова О. С., Писаренко С. В., Юдічева О. П., Мороз С. Є., Басова Ю. О., Буднік Н. В.; Кайнаш А. П., Кальян О. С.; Яснолоб І. О.; Бірта Г. О.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u201901839; заявл. 21.02.2019; опубл. 25.07.2019, бюл. № 14.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86127. Письмовий твір «Товарознавство. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки «Маркетинг» / Офіленко Н.О. Зареєстровано 20.02.2019 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86128. Курс лекцій з дисципліни «Ринок і ресурси споживчих товарів» / Офіленко Н.О. Зареєстровано 20.02.2019 р.

Склад хліба пшеничного «Богатирський»: пат. 131930 Україна, МПК А21D 13/02 (2006.01) / Калашник О. В., Бараболя О. В., Михайлова О. С., Писаренко С. В., Юдічева О. П., Мороз С. Е., Галич О. А., Махмудов Х. З., Ткаченко А. С, Басова Ю. О.; власник патенту Полтавська державна аграрна академія. № u 201807368; заявл. 02.07.2018; опубл. 11.02.2019, бюл. № 3.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 80704. Монографія «Товарознавча характеристика м’яса і сала свиней при різному поєднанні порід» / Офіленко Н.О. Зареєстровано 02.08.2018 р.

Спосіб ранньої оцінки середнього ресурсу компактних люмінесцентних ламп на кількість вмикань до відказу: пат. 125670 Україна, МПК 05В 41/08 (2018.01); G01N 31/00 (2006.01) / Кожушко Г. М., Басова Ю. О., Губа Л. М., Кислиця С. Г.; власник патенту ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». № 201709183; заявл. 18.09.2017; опубл. 25.05.2018, бюл. № 10.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78524 / Горячова О.О. Зареєстровано 24.04.2018 р.

Спосіб прискореної оцінки середнього строку служби компактних люмінесцентних ламп: пат. 122366 Україна, МПК Н05В 41/08 (2017.01) / Кожушко Г. М., Басова Ю. О., Губа Л. М.; власник патенту ВНЗ Укоопспілки «Полт. ун-т екон. і торг». № 201703421; заявл. 10.04.2017; опубл. 10.01.2018, бюл. № 1.

Підручники, навчальні посібники та монографії

Основи рослинництва і тваринництва: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, З. П. Рачинська, З. Я. Котова Mauritius: GlobeEdit, 2021. 339 с.


Семенов А. О. Ультрафіолетові технології знезараження води: монографія. Mauritius: GlobeEdit, 2021. 117 с.


Свинарство: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, О. О. Горячова, З. П. Рачинська, Н. В. Гнітій. Mauritius: GlobeEdit, 2020. 177 с.


Методологія і організація наукових досліджень: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, О. О. Горячова. Mauritius: GlobeEdit, 2020. 160 с.


Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Хмельницька Є. В. Дикоростуча сировина: навч. посібник. Полтава: ПУЕТ, 2020. 449 с.


Еко- та ГМО-продукти: навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу, Л. В. Флока, О. О. Горячова, А. С. Ткаченко. Полтава : ПУЕТ, 2020. 275 с.


Хмельницька Є. В., Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Технології зберігання товарів: навч. посібник. Полтава : ПУЕТ, 2020. 144 с.


Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Ткаченко А. С. Продуктивні якості свиней полтавської м’ясної породи: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2019. 125 с.


Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В. Сировина рослинного і тваринного походження: навч. посібник. Полтава: ПУЕТ, 2019. 543 с.


Конференції

 

22–23 квітня 2021 року відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Управління асортиментом, якістю та безпечністю товарів і послуг.
 3. Проблеми технічного регулювання.
 4. Теоретичні та практичні аспекти застосування біотехнологій.
 5. Взаємодія в системі «Вища освіта – ринок праці».

Матеріали конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» 2021

25–26 березня 2021 року відбулася VІІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 17 докторів наук, 60 кандидатів наук, 7 аспірантів та докторантів, 5 викладачів, 31 здобувач вищої освіти та 48 фахівців-практиків. Учасники представляли 28 закладів вищої освіти, 14 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», м. Харків, Державну митну службу України, м. Київ, ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», ООО «Центр оценки», ООО «Судебно-экспертная коллегия Центр технических экспертиз» (Республіка Білорусь), Білоруську торгово-промислову палату.

Усього було розглянуто 97 доповідей учасників з України, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Сполучених Штатів Америки, Держави Ізраїль, Республіки Індія.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2021

2–3 квітня 2020 року відбулася VІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 10 докторів наук, 56 кандидатів наук, 6 аспірантів, 8 викладачів, 36 студентів та 75 фахівців-практиків. Учасники представляли 32 заклади вищої освіти, 17 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, 2 науково-дослідних інститути судових експертиз, ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», ПРАТ «Едельвіка», ООО «Центр оценки», ООО «Судебно-экспертная коллегия Центр технических экспертиз» (Республіка Білорусь), Білоруську торгово-промислову палату.

Усього було розглянуто 128 доповідей учасників з України, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Держави Ізраїль, Азербайджанської Республіки, Республіки Індія, Республіки Таджикистан.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2020

12–13 березня 2020 року відбулася VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
 2. Управління асортиментом, якістю та безпечністю товарів і послуг.
 3. Проблеми технічного регулювання.
 4. Теоретичні та практичні аспекти застосування біотехнологій.
 5. Взаємодія в системі «Вища освіта – ринок праці».

Матеріали конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» 2020

4–5 квітня 2019 року відбулася VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»

Основні тематичні напрями конференції

 1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.
 2. Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.
 3. Експертні дослідження товарів і послуг.
 4. Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.
 5. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

У конференції взяли участь 16 докторів наук, 81 кандидат наук, 8 аспірантів, 17 викладачів, 47 студентів та 43 фахівців-практиків. Учасники представляли 35 закладів вищої освіти, 14 науково-дослідних експертно-криміналістичних центри МВС України, 3 науково-дослідних інститути судових експертиз, Полтавську митницю ДФС, Регіональну торгово-промислову палату Миколаївської області, Державну установу «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України».

Усього було розглянуто 124 доповіді учасників з України, Республіки Білорусь, Сполучених Штатів Америки, Республіки Болгарія, Держави Ізраїль, Азербайджанської Республіки.

Матеріали конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» 2019

          

Архів