Спеціальності

           

Спеціальність «Біотехнологія» акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», ліцензована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Підготовка фахівців за напрямом 162б1 «Біотехнологія» здійснюється за програмою професійного спрямування «Біотехнологія та біоінженерія». Підготовка фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється за освітніми програмами «Товарознавство і торговельне підприємництво (Товарознавство і комерційна діяльність)» і «Експертиза та митна справа».

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія (Освітня програма «Біотехнологія»)

Освітньо-професійна програма (перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр) 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Освітня програма «Експертиза та митна справа»)

Освітньо-професійна програма (перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр) 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі»)

Освітньо-професійна програма (другий (магістерський) рівень вищої освіти – магістр) 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Освітня програма «Товарознавство і торговельне підприємництво»)

Освітньо-професійна програма (перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр) 

Освітньо-професійна програма (початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр) 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність»)

Освітньо-професійна програма (другий (магістерський) рівень вищої освіти – магістр) 

Навчання студентів за спеціальностями «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і «Біотехнологія та біоінженерія» здійснюється за: гуманітарним, природничо-науковим, професійним і практичним циклами підготовки.

Окрім традиційних лекційних занять студенти відвідують лабораторні та практичні заняття, де:

Одержання міцних знань не можливе без систематичної самостійної роботи студентів над учбовими матеріалами, роботи в лабораторіях, кабінетах кафедри, на лабораторних заняттях і при виконанні індивідуальних завдань.

До індивідуальних та самостійних завдань включена робота з нормативними документами, інструкціями, вирішення ділових ситуацій з використанням комп’ютерної техніки. Ділові ситуації дають можливість вивчити правила оцінки якості, проведення експертизи, відбору проб, правові аспекти експертизи, підбір та оформлення необхідних документів та інше.

Отже, процес навчання дуже цікавий та різноманітний, що поєднує багатогранні теоретичні знання і практичні навички та уміння.