Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

          

«…Есть наука со скучным названием – товароведение. Книги по товароведению можно читать как увлекательную повесть о жизневедении…»
К.Паустовский

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи створена в 2018 році.

Основна мета кафедри полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців – товарознавців-комерсантів та біотехнологів, що володіють знаннями в галузі оцінки якості та проведенням товарознавчої, екологічної та генетичної експертиз сировини і харчових продуктів, економікою та організацією біотехнологічних виробництв.

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи є випусковою з напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Біотехнологія, а також бере участь у підготовці фахівців з таких напрямів, як «Харчові технології та інженерія» «Готельно-ресторанна справа» та «Маркетинг».

Навчальна робота на кафедрі ведеться у відповідності з освітніми стандартами, навчальними планами та навчальними програмами.

Викладачі кафедри регулярно видають навчальні посібники, наукові статті, розробляють і оновлюють методичні розробки з дисциплін кафедри. Особливістю кафедри є практична робота в умовах спеціалізованих сучасних лабораторій.

Навчально-матеріальна база кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи є невід'ємною складовою формування спеціаліста. Вона створює передумови для формування необхідного рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів.

Кафедра у своїй діяльності керується Місією Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) – «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного» – забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій». 

Інтегрування кафедри у європейський та світовий освітній простір здійснюється шляхом: